Omvärldsbevakning

2020-01-02

Mer gods ska transporteras på sjön

Fler vatten i Sveriges sjöar, kanaler och runt kusterna ska klassas om. Efter detta kan enklare fartyg användas i dessa vatten. Målet är...

Sidor