Omvärldsbevakning

2022-01-04

Jutlandia Sea byter charter

Svenskflaggade rorofartyget Jutlandia Sea har bytt charteruppdrag från att gå för Wallenius Sol till att istället gå för Stena Line i ...

2022-01-03

Almirante Storni flyttad till Lysekil

Under söndagen lämnade det branddrabbade bulkfartyget Almirante Storni Göteborgs hamn för Lysekil där nu resten av den oskadade lasten ...

2021-12-31

Protester mot höjda sjöfartsavgifter

Sjöfartsverkets besked om att ytterligare höja avgifterna innebär därför att svenska produkters konkurrenskraft försämras på centrala ...

Sidor