Omvärldsbevakning

2022-06-16

Donsömässan skapar bra relationer

Kommunpolitiker Jonas Attenius (S) i samtal med Föreningen Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson och Seko sjöfolks kassör och ...<br/><br/>. I panelen fanns även två kvinnliga sjöbefäl, en sjöingenjör samt Sjöbefälsföreningens vd Oscar Lindgren.

Den ena av två paneler under

2022-06-16

Träffa Svensk Sjöfart i Almedalen!

Vad kan näringslivet, politiken och myndigheter lära av den kris som coronapandemin inneburit och hur kan vi i nuvarande kris agera för att ...<br/><br/>råd att inte satsa på sjöfarten?
Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen
Datum och tid: 5/7 2022 13:00 – 13:

Sidor