Omvärldsbevakning

2020-01-09

Nya webbsidor om hållbar sjöfart

Sjöfartsverket har tagit fram nya webbsidor som handlar om hur sjöfarten kan bidra till de klimatpolitiska målen.

Regeringen har satt upp...

Sidor