Omvärldsbevakning

2022-05-13

Hur och när kommer regeringen agera gällande tonnageskatten?

Den 4 maj beslutade riksdagen om tillkännagivande till regeringen om tonnageskatten och stämpelskatten. Med anledning av tillkännagivandena ...<br/><br/>identifierats av bland annat fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen samt branschorganisationen Svensk Sjöfart som mycket

2022-05-11

Fokus på grön sjöfart under statsbesök

Den 4 maj besökte H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H Prins Daniel och H.K.H. Kronprins Haakon av Norge Göteborg för att prata om grön ...<br/><br/>Oceanbird-konceptet från Svensk Sjöfarts medlem Wallenius Marine AB. I samband med besöket intervjuades Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson

Sidor