5 dec
5 december, 08:00 - 6 december, 15:00

Styrelsemöte

Styrelsemöte

Sjöbefälsföreningens styrelse sammanträder fyra gånger per år.