Studie om intendenturpersonalens arbetsmiljö

2018-06-08

Cecilia Österman, Carl Hult, Gesa Praetorius och Mats Lindblad vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet har genomfört ett forskningsprojekt om intendenturpersonalens arbetsmiljö. Projektets slutrapport Intendenturpersonalens arbetsmiljö innehåller alla resultat från forskningsprojektet och en detaljerad metodbeskrivning. De viktigaste resultaten från projektet har också sammanställts i en rapport som fått namnet Sjukt kul jobb. Den kallas så eftersom forskningen visat att intendenturpersonalen är mer sjukskriven än andra yrkesgrupper ombord, samtidigt som de trivs bra med sina jobb.

Till alla nyheter