Ansök till Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

2017-09-15

Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Sista ansökningsdag är 1 oktober.

Läs mer om fonden och ansök här

Till alla nyheter