Kongress 2024

Den 11-13 juni 2024 i Helsingborg kommer Sjöbefälsföreningens nästa kongress att hållas. Kongressen är Sjöbefälsföreningens högsta beslutande organ och där fattas bland annat beslut om föreningens inriktning, ekonomi, styrelsens ansvarsfrihet och vilka frågor föreningen ska driva framöver. Det är också kongressen som väljer styrelse och styrelsesuppleanter, revisorer, valberedning och kommittéer. Ordinarie kongress hålls vart fjärde år. 

På kongressen är det kongressombuden och styrelsen som har rösträtt. Styrelsen har dock inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och val av revisorer. Kongressombuden väljs av alla aktiva och interaktiva medlemmar som har anmält sin mailadress till föreningen senast den 10 november 2023.

Att vara kongressombud ger dig en chans att påverka hur Sjöbefälsföreningen ska driva sin verksamhet och vilka frågor föreningen ska prioritera. Dessutom är det ett bra tillfälle att träffa andra sjöbefäl och knyta kontakter och umgås.

Alla aktiva och interaktiva medlemmar kan ställa upp i kongressvalet och kandidera till kongressombud. Alla medlemmar kan också nominera en annan medlem till kongressombud. Tänk bara på att den nominerade måste vara aktiv eller interaktiv medlem och tillfrågad om den vill bli nominerad. Om du vill nominera dig själv eller någon annan till kongressombud kontaktar du valberedningen. Du når dem på mailadress valberedningen@sjobefal.se. När du mailar är det bra om du skriver namn, rederi, befattningskategori och kontaktuppgifter till den du nominerar. Senast den 16 september 2023 måste valberedningen ha din nominering.

Klicka här för att läsa mer om kongressen och vad det innebär att vara kongressombud