ITP-Sjö/Skärgård

Sjöbefäl har sedan länge haft ett pensionsavtal, ITP-Sjö/Skärgård, som bland annat ger dem rätt att på vissa villkor gå i tidigarepension redan från 60 års ålder. ITP-Sjö/Skärgård en del av det stora tjänstepensionsavtalet ITP. Den 1 juli 2013 tecknade Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund ett nytt avtal om ITP-Sjö standardplan för tilläggspension för sjöbefäl som gäller med omedelbar verkan.

Läs ITP-Sjöavtalet här

Läs ITP-Skärgårdsavtalet här

Ansökningsblankett och förfrågningar om förtida uttag enligt ITP-Sjö/Skärgård ställs till:

PRI Pensionskontakt
ITP-Sjö-administrationen
Box 7504
103 92 Stockholm
E-post: pensioner@pripensionsgaranti.se

Telefonkontakt:
Jonas Hellström
08-679 06 54
070-268 61 09