Aktuellt

2020-05-26

Upprop för att rädda sjöfarten

Upprop för att rädda sjöfarten

Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk har gått ihop och startat ett upprop för att rädda sjöfarten. Målet är att få politikerna att bredda sjöfartsstödet enligt det förslag som Delegationen för Sjöfartsstöd vid Trafikverket tagit fram så att de fartyg som ligger upplagda på grund av pandemin får fortsatt sjöfartsstöd. Och att reducera offentliga avgifter inom sjöfarten, framförallt den farledsavgift som Sjöfartsverket tar ut.

Läs mer »
2020-05-20

Tallink Silja varslar 450 anställda

Tallink Silja varslar 450 anställda

Tallink Silja har tyvärr beslutat att varsla 450 anställda om uppsägning. Sjöbefälsföreningen har ännu inte fått information om hur många av befälen som berörs av varslet. Sjöbefälsföreningen hoppades in i det längsta att avtalet om korttidspermittering skulle kunna användas för att undvika uppsägningar. Tyvärr upplever Tallink Silja att krisen som orsakats av Corona verkar bli mer långvarig än de först hade trott.

Läs mer »
2020-05-18

Skatteverket svarar om 183-dagarsregeln

Skatteverket svarar om 183-dagarsregeln

Sjöbefälsföreningen har tidigare skrivit till Skatteverket för att uppmärksamma dem på att vissa av våra medlemmar, som använder sig av den så kallade 183-dagarsregeln, hamnar i en svår situation nu när Corona i princip stoppat av- och påmönstringar. 183-dagars regeln innebär att en sjöman kan bli skattebefriad i Sverige om vissa krav uppfylls, bland annat att jobba i oceanfart i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Nu finns det en risk att vissa får svårt att uppfylla den regeln när de inte kommer ombord.

Läs mer »
2020-04-27

Kongressen flyttas fram

Kongressen flyttas fram

Sjöbefälsföreningen har hållit en extrakongress som har beslutat att ändra stadgarna så att den ordinarie kongressen kan skjutas upp. Nya datum blir preliminärt den 7–9 december 2020.

Sjöbefälsföreningen skulle ha hållit kongress den 2–4 juni på Radisson i Solna utanför Stockholm. Men på grund av de restriktioner som införts för att förhindra spridning av Corona så är det inte möjligt att hålla kongressen just nu. Bland annat så har ett mötesförbud för fler än 50 personer införts och regeringen avråder starkt från resor, även inom landet.

Läs mer »
2020-04-17

Uppdatering om läget fredag den 17 april

Uppdatering om läget fredag den 17 april

Uppsägningar i Eckerö-Birka och Stena

Förhandlingarna om uppsägningar i Eckerö-Birka är nu avslutade och arbetsgivaren har tyvärr valt att säga upp samtliga befäl. Sjöbefälsföreningen fick igenom en förlängd uppsägningstid för de mest utsatta, det vill säga de med kortast uppsägningstid.

Läs mer »
2020-04-17

Forskningsprojekt söker kvinnliga sjöfarares erfarenheter

Forskningsprojekt söker kvinnliga sjöfarares erfarenheter

Sjöbefälsföreningen är en del av det branschgemensamma arbetet Vågrätt för att förbättra arbetsmiljön ombord. REDO-projektet, som är en del av Vågrätt, söker svar på frågor om vilka hinder och framgångsfaktorer som kvinnor stött på under sitt liv, innan och ombord. 
Är du kvinna och jobbar ombord eller har jobbat ombord så är dina erfarenheter en viktig del i arbetet framåt. REDO (Recruitment equaility and diversity oppertunities) drivs av Sjöfartsverket och RISE. Enkäten tar 10-15 minuter att fylla i.

Läs mer »
2020-03-31

Gå med i a-kassan idag!

Gå med i a-kassan idag!

Regeringen har föreslagit en ändring av reglerna för att kunna få ut ersättning från a-kassan. Reglerna har tidigare varit att du måste ha varit medlem i tolv månader för att kunna få ersättning från a-kassan. Men enligt regeringens nya förslag ska detta ändras till tre månader. Kravet på arbetad tid sänks från 80 timmar i månaden under ett halvår, till 60 timmar i månaden under ett halvår. Det gör att de som riskerar att bli uppsagda, och som inte redan är med i a-kassan, kan gå med nu och förhoppningsvis hinna jobba tre månader för att på så sätt kvalificera sig för ersättning.

Läs mer »
2020-03-30

Öppet brev till Skatteverket

Öppet brev till Skatteverket

Sjöbefälsföreningens VD Mikael Huss har skrivit ett öppet brev till Skatteverket för att belysa problematiken som kan uppstå med skattefriheten för vissa sjömän när avlösningssystemen inte fungerar.

Läs mer »
2020-03-26

Uppdatering om läget torsdag den 26 mars

Uppdatering om läget torsdag den 26 mars

Utbrottet av Corona har slagit hårt mot sjöfartsbranschen. Sjöbefälsföreningen gör allt vi kan för att hjälpa våra medlemmar och mildra effekterna och rädda jobben. Här nedan följer en uppdatering om läget den 26 mars:

Ett centralt permitteringsavtal har tecknats med Almega. Vi har även tagit fram en mall för lokala överenskommelser. Det innebär att förhandlingar om lokala permitteringsavtal i skärgårdsbranschen kan starta.

Läs mer »

Sidor