Prenumeration

Annons:
Klicka här för att komma till platsannons på Rederi AB Veritas webb

Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse.

Redaktör
Annika Hjerpe 08-518 356 10
E-post sjobefalen@sjobefal.se

Prenumeration
Prenumerationspriset  är 350 kronor inkl moms (6%).