Omvärldsbevakning

2017-02-28

Finlands handelsflotta ökar

Medlemmarna i Rederierna i Finland hyser långsiktigt förtroende för den finländska sjöfartspolitiken, anser Olof Widén.

2017-02-27

Sjötransporterna måste öka

Godstransporterna måste öka på mälaren och i andra svenska vatten. Samtidigt måste lastbilstransporterna halveras om vi ska klara...

Sidor