Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

Annons:
Klicka här för att komma till platsannons på Rederi AB Veritas webb

Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Ladda ner ansökan här

Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt. Kompletterande information, till exempel intyg, kan bifogas ansökan.

Formuläret med ifyllda uppgifter kan inte sparas lokalt. Skriv ut det ifyllda formuläret om du vill behålla en kopia.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.