Annonsera

Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse.

Redaktör
Annika Hjerpe 08-518 356 10
E-post sjobefalen@sjobefal.se

Annonser
För annonsering i Sjöbefälen och på Sjöbefälsföreningens hemsida kontakta Linnea Olsén på 090-711 516 eller linnea.olsen@display-umea.se

Utgivningsplan
För att se Sjöbefälens utgivningsplan och annonspriser, klicka här