Aktuellt

2017-09-18

Facklig grundkurs

Facklig grundkurs

Kursen kommer att hållas på Sjöfartshotellet i Stockholm den 15-17 november. Kursen är öppen för alla medlemmar och innehåller grunderna i föreningens verksamhet samt de avtal och lagar som reglerar föreningens verksamhet. Föreningen står för kost, logi och reskostnader. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 31 oktober. Anmälan sker till Mats Johansson på 08-518 356 40 eller mats.johansson@sjobefal.se

Läs mer »
2017-09-01

Biljetter till bokmässan

Biljetter till bokmässan

Vill du gå på bokmässan i Göteborg men saknar en biljett? Nu har du som är medlem i Sjöbefälsföreningen chansen att få en biljett. Maila dina kontaktuppgifter till sjobefalen@sjobefal.se och skriv att det gäller biljett till bokmässan. 

De första 20 som hör av sig får varsin biljett!

Läs mer »
2017-07-18

Hjälp vid risk för kriminalisering

Hjälp vid risk för kriminalisering

Sjöbefälsföreningen är sedan årsskiftet med i Nautilus Federation, som är en internationell sammanslutning av olika befälsorganisationer. Ett av Nautilus Federations projekt för att stödja sina medlemmar heter JASON, Joint Assistance and Support Network. Det går ut på att ge stöd till sjömän som har råkat ut för en olycka eller incident och riskerar kriminalisering. Projektet är ett samarbete mellan medlemsförbunden och syftet är att säkerställa att de får en rättvis behandling i enlighet med relevanta IMO/ILO-riktlinjer.

Läs mer »
2017-07-06

Enkät om autonoma fartyg

Enkät om autonoma fartyg

Nautilus Federation, som är en sammanslutning av olika befälsorganisationer där Sjöbefälsföreningen är en av medlemmarna, har tagit fram en enkät om autonoma fartyg. Enkäten skickas ut till medlemmar i respektive förbund och syftet är att få en samlad bild av medlemmarnas uppfattningar om autonoma fartyg för att kunna jobba vidare med frågan. Undersökningen kommer att avslutas den 30 september 2017 och därefter kommer resultatet spridas. Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att vi ska få fram ett så rättvisande resultat som möjligt.

Läs mer »
2017-06-02

Öppettider pingsthelgen

Öppettider pingsthelgen

Sjöbefälsföreningens kontor är stängt måndag den 5 juni och tisdagen den 6 juni. Det går som vanligt bra att maila till sbf@sjobefal.se. Alla mail som kommer in under helgen läses på onsdag.

Trevlig helg!

önskar Sjöbefälsföreningen 

Läs mer »
2017-05-24

Öppettider under Kristi Himmelsfärd

Öppettider under Kristi Himmelsfärd

Under Kristi Himmelsfärd stänger kansliet 12.30 på onsdagen den 24 maj. Torsdag den 25 maj och fredag den 26 maj är kansliet stängt. Det går alltid bra att maila till sbf@sjobefal.se. Mail som kommer in under helgdagarna läses dock inte förrän måndag veckan efter.

Sjöbefälsföreningen önskar en trevlig helg!

Läs mer »
2017-05-19

Nytt Storsjöavtal klart

Nytt Storsjöavtal klart

Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf, har träffat ett treårsavtal.

Avtalet sträcker sig från den 1 februari 2017 till den 31 januari 2020, med möjlighet till uppsägning för det tredje avtalsåret, om industriavtalet sägs upp. Löneökningen är 2,2 procent för 2017, 2 procent 2018 och 2,3 procent 2019. Sedvanliga tillägg och ersättningar räknas upp med motsvarande siffror.

Läs mer »

Sidor